Joyce Carol Oates

Joyce Carol Oates (1938) Amerikalı romancı, kısa öykü yazarı, şair ve eleştirmen.

Çağdaş Amerikan edebiyatının en üretken ve çarpıcı yazarlarından birisi.

Neredeyse her yıl yeni bir kitabı yayımlanan yazarın ilgi alanlarının çeşitliliği, günlük yaşamın kendine özgü sıradan olaylarının arasına sıkışmış tuhaflıklar, hissedilen ama aktarılmayanlar, sıradan hayatlardan çıkan cinayet öyküleri, tacizler, aile faciaları yanında bazen daha derin bir inceleme ve odaklanma gerektiren konulara uzanıyor. Oldukça genç yaşlardan başlayarak yüzlerce öykü, onlarca roman ve yazın alanının şiir, tiyatro oyunu gibi başka alt türlerinde de pek çok yapıt vermiş bir daktilo kurdu. Yıllardır Princeton Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapıyor ve belki akademisyenliğinin de etkisiyle yazına hem yaratıcı hem de çözümleyici gözlüklerle bakabiliyor

Yüzlerce öykünün ve onların arkasındaki bu üretken yazarın sırrı, daha doğrusu kendini ve konularını tekrarlamadan sürekli yazabilmesinin nedeni, belki de o “en temel deneyimler” olarak gördüğü insana, doğaya, dürtülere ilişkin ince gözlemleridir. İnsanlık durumları, doğal-doğaüstü oluşumlar ve olaylar zinciri tükenemeden bu usta gözlemcinin malzemesinin de tükenmesi mümkün görülmüyor.

“Otuz yılı aşkın bir süre içinde dört yüzden fazla kısa öykü yayımlamışım - bu sayı beni de en az başkalarını olduğu kadar, hatta onlardan daha fazla, şaşırtıyor. Bana yön veren dürtüler hemen her zaman insanları, doğayı, bir olayı ya da derinliğine ancak sanatın dingiliğinde inilebilecek, içinden çıkılması güç bir deneyimi anıtlaştırma isteği gibi şeyler olmuştur."